Wynalazki i konstrukcje - Krótkofalowcy, odc. 3

Audcja z cyklu „Krótkofalowcy”. Magazyn poświęcony krótkofalarstwu - hobby, polegającemu na amatorskim nawiązywaniu dwustronnych łączności radiowych, na wydzielonych pasmach radiowych. W pierwszej części audycji spotkanie z członkami Klubu Łączności LOK Skierniewice SP7KMX. Żołnierze krótko nakreślają historię ich stowarzyszenia, a także wyjaśniają, jak ich pasja może być wykorzystywana w wojsku. W kolejnej części materiału wizyta na obozie harcerskim w Srebrnej Górze, podczas którego swoją stację uruchomił Śląski Klubu Krótkofalowców SP9PEZ/6. Redaktor rozmawia z krótkofalowcami o ich hobby. Prosi również o wypowiedź kierownictwo obozu - harcmistrz Polski Ludowej Danutę Baczyńską. Dodatkowo w audycji fragmenty występu orkiestry, złożonej z uczniów Zasadniczej Szkoły Górniczej kopalni "Katowice" oraz harcerzy z Katowickiej Chorągwi ZHP.