Doktor Ewa - odc. 3/9 – Prawo do życia

Mieszkanka wsi, znana artystka ludowa, nie może wykonywać swej pracy w związku z zaawansowaną chorobą gośćcową...

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju