Ekologia i środowisko - Huta Skawina - wstrzymanie wytopu

Po społecznych naciskach, w styczniu 1981 roku, doszło do podjęcia bezprecedensowej decyzji o wygaszeniu działalności wydziału elektrolizy w skawińskiej hucie aluminium, jednego ze źródeł dużego zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. Dziennikarska rozmowa z pracownikiem wojewódzkiej stacji, badającej pomiary zanieczyszczenia powietrza związkami fluoru. W rezultacie miasto jest mniej zanieczyszczone, ale konieczny jest dalszy monitoring czystości powietrza, ze względu na obecność licznych źródeł zanieczyszczenia w Krakowie.