Ekologia i środowisko - Kraków uzdrowiskiem?

Kraków - miasto cennych zabytków dla kultury polskiej stanowi również niechlubny przykład aglomeracji zmagającej się z ogromnym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego: gleby, powietrza. Obecność niebezpiecznych pyłów w atmosferze stanowi zagrożenie zdrowotne dla mieszkańców Krakowa. Fatalne zanieczyszczenie rzeki Wisły powoduje wymieranie jej ekosystemu. Autorzy programu stawiają pytanie; czy miasto gdzie dewastacji ulega środowisko naturalne może być uzdrowiskiem? Na postawione pytanie odpowiada autor raportu dotyczącego Uzdrowisk Krakowskich - Tadeusz Wojtaszek. Przedstawia bogatą historię leczenia uzdrowiskowego w Krakowie(sięgającą 400 lat wstecz). Według autora raportu Kraków i jego okolice posiadają bezcenne zasoby wód mineralnych, które w przeszłości były wykorzystywane w leczeniu jego mieszkańców. Zasoby wód siarczanowych, chlorkowych, sodowo magnezowych stanowią podstawę leczenia uzdrowiskowego w Krakowie, Krzeszowicach i Wieliczce. Są ważnym elementem leczenia chorób reumatycznych, neurologicznych, metabolicznych oraz chorób narządów ruchu. Woda mineralna Krakowianka bogata w selen, magnez, wapń stanowi wspaniałe antidotum na zanieczyszczenie krakowskiego powietrza. O problemach z wydobyciem i wykorzystaniem złóż wody w Uzdrowisku Mateczny opowiada dyrektor Krakowskich Uzdrowisk - Józef Kmiecik. Przedstawia plany rozbudowy uzdrowiska. Z podobnymi problemami boryka się Uzdrowisko w Swoszowicach sięgające historią swej działalności wieku XVI. Naczelny lekarz Uzdrowisk krakowskich Jan Miklasiński przedstawia formy leczenia uzdrowiskowego stosowane w terapii leczniczej licznych pacjentów uzdrowiska - często pracowników zakładów przemysłowych między innymi Huty im. Lenina. Wspomina o owocnej współpracy z hutą, która jest zaangażowana finansowo w pomoc w rewaloryzacji i rozbudowie zabytkowych obiektów Uzdrowiska Swoszowice. Jan Miklasiński podkreśla rolę jaką pełni zakład przyrodo - leczniczy - leczący tworzywem naturalnym z własnym zapleczem rehabilitacyjnym - dla mieszkańców Krakowa, zwłaszcza pracowników zakładów przemysłowych. Przedstawiciel władz uzdrowisk krakowskich przedstawia koncepcję skuteczniejszego wykorzystania potencjału leczniczego uzdrowiska Swoszowice.