Ekologia i środowisko - Cena ziemi

Spór wokół lokalizacji wysypiska odpadów z elektrowni Skawina po Krakowem. Użytkownicy gruntów ze wsi Borek Szlachecki nie zgadzają się z decyzją o wywłaszczeniu. Na wskazanych terenach ma powstać mokre składowisko żużla i popiołu z elektrociepłowni. Pertraktacje z władzami toczą się od ponad czterech lat. Rolnicy nie zgadzają się z opinią, że ich ziemie są nieużytkami i jako takie mają podlegać wycenie. Uważają też, że pozbawia się ich środków do życia. Dla przedstawiciela przedsiębiorstwa zatrzymanie elektrowni, to nie tylko straty dla gospodarki, ale pozbawienie pracy setek ludzi.