Ekologia i środowisko - Nogat

Reportaż podejmuje problem zanieczyszczenia rzeki Nogat. Rzeka jest o wschodnim ramieniem ujściowym Wisły, od drugiego z ramion, Leniwki oddzielona jest śluzą w Białej Górze, licznymi odnogami uchodzi do Zalewu Wiślanego, tworząc niewielką deltę. Z każdym rokiem problem zanieczyszczenia rzeki narasta. W Nowym Stawie i Malborku nie było oczyszczalni, a wszelkie nieczystości trafiały do Nogatu. Wypowiedź rybaka na temat zanieczyszczenia rzeki i związanego z tym spadku ilości złowionych ryb. Sytuacja przełożyła się na życie mieszkańców pobliskiej wioski. Kiedyś rybołówstwem zajmowały się tu cztery rodziny rybackie, obecnie dwie, ale nadal nie mogą utrzymać się z połowu ryb. Wypowiedź wojewody, który wyraża nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie. Nogat będzie służył żegludze i turystom.