Ekologia i środowisko - Człowiek i środowisko

Audycja z cyklu „Człowiek i środowisko”. Magazyn poświęcony szeroko pojętej ekologii. Pierwszy z felietonów „Na Żuławach rodzi się chleb”, poświęcony został planowanej budowie elektrociepłowni na terenie Żuław. W tej sprawie głos zabierają m.in. Zbigniew Gertych oraz Szczepan Pieniążek. W drugiej części zaprezentowano Kartę Telewizyjnego Atlasu Flory i Fauny Prawnie Chronionej, z wykorzystaniem wydawnictw Ligi Ochrony Przyrody. Definicja ochrony prawnej oraz sylwetki chronionych gatunków zwierząt i roślin.