Ekologia i środowisko - Ryby mają głos

Choć serwatka może być wykorzystywana jako pasza dla zwierząt hodowlanych, to nie ma na nią zbytu, pomimo zachęt Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku w postaci darmowego transportu do potencjalnych odbiorców. Jej nadmiar w 1977 roku trafił do Grabii powodując masowe śnięcie ryb. Komisja Ochrony Środowiska w województwie łódzkim prowadzi dochodzenie w poszukiwaniu odpowiedzialnych za taki stan wód nie tylko w przypadku tej rzeki. Innym miejscem zanieczyszczenia są stawy gospodarstwa rybnego w Walewicach, gdzie pobliska wytwórnia krochmalu pozostawiała odpady na powierzchni ziemi w celu użyźnienia gleby, jednocześnie zatruwając wody okolicznych stawów.