Ekologia i środowisko - W obronie własnej

Film dokumentalny o problemie zanieczyszczenia wód głębinowych. Nierozsądna gospodarka wodno - ściekowa wpływa negatywnie nie tylko na rzeki, morza i oceany, ale również na wody podziemne, z pozoru mocno odizolowane od powierzchni ziemi. W jaki sposób zanieczyszczenia dostają się do wód głębinowych? Jakie związki chemiczne są najbardziej szkodliwe i skąd one pochodzą? Czym zajmują się obecnie hydrogeolodzy? I wreszcie - jakie działania należy podjąć w kierunku ochrony tych wód? Na te i inne pytania odpowiadają autorzy filmu we współpracy z pracownikami naukowymi Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z Zakładu Hydrogeologii.