Ekologia i środowisko - Kopiec Kościuszki

Rozmowa redaktora Czesława Kruszelnickiego z profesorem Walerym Goetlem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, wieloletnim rektorem AGH, kierownikiem seminarium ochrony zasobów przyrody w Krakowie. Miejscem spotkania jest Kopiec Kościuszki, z którego roztacza się wspaniała panorama na Kraków, stając się ilustracją do przedstawianych przez profesora tez na temat elementów, wpływających na stan przyrody. Eksplozja demograficzna, industrializacja i urbanizacja dominujące nad obrazem współczesnego świata są groźne dla środowiska naturalnego. Tylko nowoczesne systemy oczyszczania gazów, dymów i pyłów mogą zatrzymać proces niszczenia. Przykładem są elektrofiltry zastosowane w fabryce supertomasyny w Bonarce i na konwertorowni w Nowej Hucie. Profesor Goetl mówi o raporcie U Thanta i planowanej w 1972 r. konferencji ONZ na temat ogólnoświatowej ochrony środowiska.