Ekologia i środowisko - Przegalina

Felieton z cyklu "W obronie własnej" o budowie składowiska odpadów Elektrociepłowni w Przegalinie. Kierunki ochrony środowiska. Odpady są toksyczne, a zanieczyszczenie środowiska jest realne, dlatego warunki składowania odpadów dla ochrony środowiska musza być spełnione. Oprócz spełnienia obostrzeń, urzędnicy szukają nowych możliwości wykorzystania odpadów i zwracają uwagę na już istniejące technologie które wykorzystują odpady z elektrociepłowni jako materiał budowlany co może mieć znaczenie dla rozwoju miasta.