Ekologia i środowisko - Zdrowie i integracja

Reportaż o pracy i problemach służby zdrowia w województwie katowickim (obecnie śląskim), na przykładzie Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Katowicach. Problem uzyskania porady specjalisty jest szczególnie dotkliwy w tym najbardziej zurbanizowanym i uprzemysłowionym regionie kraju. Przy przekroczonych normach stężeń gazów i pyłów w atmosferze, glebie i wodzie, liczba zachorowań jest tu znacznie większa niż gdzie indziej. Sytuacja stawia większe wymagania w dziedzinie ochrony zdrowia. Służba zdrowia działa w warunkach szczególnie trudnych, dodatkowo brak jest dostatecznej liczby lekarzy, miejsc w szpitalach i przychodni. W przemysłowych ośrodkach miejskich działa kilka niezależnych od siebie służb. Zintegrowane służby zdrowia mają przynieść maksymalną korzyść społeczeństwu, jednak to dążenie nie może działać na niekorzyść specjalizacji, która jest motorem postępu w medycynie. Niemałe osiągniecia w tej dziedzinie ma przemysłowa służba zdrowia.