Ekologia i środowisko - Powietrze w probówce

Reportaż o tematyce ekologicznej, podejmujący temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Wytypowano pięć województw: katowickie, krakowskie, wrocławskie, poznańskie i warszawskie, gdzie skoncentrowano działalność zmierzającą do ochrony środowiska naturalnego człowieka Podjęto badania naukowe oraz przeznaczono nakłady finansowe na ochronę środowiska. W zamierzeniach fabryki i huty mają otrzymać nowoczesne filtry, przewiduje się też rozwój centralnego ciepłownictwa, a wszystkie działania mają zmierzać do jednego celu, jakim jest likwidacji źródeł zanieczyszczeń, co oznacza szansę na czyste powietrze. Ponadto powołano Samodzielną Pracownię Ochrony Środowiska, której zadaniem jest koordynacja działalności naukowo badawczej. Wypowiedzi naukowców na temat badań, wpływie zanieczyszczeń na organizmy żywe. Osoby zajmujące się sprawą ochrony środowiska mówią na temat urządzeń odpylających, konsekwencji prawnych dla zakładów emitujących zanieczyszczenia. Suma wszystkich tych działań składa się na ochronę środowiska człowieka, niestety wskaźniki, które charakteryzują stopień zanieczyszczenia rosną.