Ekologia i środowisko - Medycyna i Ty - człowiek i pogoda

Zagadnienie wpływu warunków atmosferycznych na stan fizyczny i psychiczny człowieka bada dziedzina nauki, zwana biometeorologią. Już Hipokrates podkreślał związek klimatu, gleby wody ze zdrowiem człowieka. Zachodzi związek między rodzajami i częstotliwością występowania niektórych schorzeń, a warunkami atmosferycznymi takimi jak: ciśnienie barometryczne, szybkość wiatru, temperatura, wilgotność powietrza. Szczególnie wrażliwi są na to pacjenci z zaburzeniami układu krążenia, z chorobą wieńcową, po przebytych zawałach. Na wpływ naszego samopoczucia istotną rolę odgrywają też czynniki klimatyczne, które w zależności od ich działania biologicznego są łączone w zespoły (fotoaktyniczny, termiczny, chemiczny, elektryczny).