Ekologia i środowisko - Trzy znaki życia

Życie człowieka warunkują trzy elementy: zieleń, powietrze i woda. Zieleń - obszar zieleni w obrębie miasta, spełniający różne funkcje. Powietrze jest niezwykle ważnym komponentem środowiska w przestrzeni miejskiej, jest podstawowym elementem zdrowego funkcjonowania człowieka. Woda jest potrzebna do bezpośredniego spożycia i niezbędna w procesie produkcji, każdego niemal artykułu konsumpcyjnego i przemysłowego. Pragnienie oddychania czystym powietrzem łączy się z zielenią, zieleń decyduje o mikroklimacie okolicy. W województwie katowickim zrodziła się i po części została już zrealizowana idea otoczenia przemysłowego rejonu pierścieniem zieleni z usytuowanymi w nim ośrodkami rekreacyjnymi. Ośrodki wypoczynkowe i akweny wodne, oczyszczalnie ścieków, Elektrownia Rybnik. Wypowiedzi mieszkańców Śląska.