Ekologia i środowisko - Rdza i miliardy

Straty wywołane korozją w przemyśle chemicznym, maszynowym, motoryzacji i budownictwie mieszkaniowym. W kalkulacjach większości przedsiębiorstw nie przewiduje się wydatków związanych z zapobieganiem procesowi niszczenia metali. - Szare tynki, to zubożony krajobraz - mówi jeden z ekspertów. - Poza techniczną istnieje także korozja społeczna. Ludzi mieszkających w regionie uprzemysłowionym nie można pozbawiać walorów takich jak barwa. Walka z korozją to także element ochrony środowiska. Debata w gronie naukowców i przedstawicieli przedsiębiorstw. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie jak planowo i skutecznie zwalczać korozję i zapobiegać jej. Konieczność uwzględniania bilansu zysków i strat z tym związanych. - W Polsce brak statystyk zużycia środków konserwujących. Nie ma kompleksowego programu antykorozyjnego. Istnieje potrzeba powołania organu państwowego, którego zadaniem byłaby kontrola właściwego projektowania i wykonawstwa.