Ekologia i środowisko - Puszcza Niepołomicka - O życiu lasów

Puszcza Niepołomicka stanowi jeden z najpotężniejszych kompleksów leśnych w Polsce niżowej. Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące puszczy znajdujemy w I połowie XIII wieku. Audycja porusza problem zagrożenia dla dobrostanu puszczy przez działalność przemysłową Huty im. Lenina. Poznajemy sposoby identyfikacji zagrożeń i podejmowanych działań w celu zapobiegania dalszej degradacji puszczy. W audycji plenery zimowe puszczy wraz z zamieszkiwaną zwierzyną leśną. Kolorowe ryciny, obrazy ilustrujące łowy w dawnej Polsce.