Ekstradycja 2 - odc. 8

Boss, po wiadomości, że heroina nie dotarła do Paryża, odsuwa od dalszych działań Nadieżdę. Tymczasem Sawka daje Halskiemu tydzień na dokończenie sprawy i rozliczenie się z Nadieżdą.

Ze względów licencyjnych materiał jest niedostępny w Twoim kraju