Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Hej kolęda, kolęda

Widowisko folklorystyczne ukazujące góralskie obyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Miejscowy obyczaj odtwarzają członkowie Zespołu Dziecięcego pod kierunkiem Józefa Brody z Istebnej - Koniakowa i członkowie Zespołu Regionalnego z Istebnej - Jaworzynki. Zaprezentowano zwyczaj odwiedzania gospodarzy przez kolędników, którzy wyśpiewują kolędy i grają na różnych ludowych instrumentach. Gospodarze wynagradzają ich za to słodkościami i przygotowanymi potrawami. Podczas odtwarzanych obrzędów gospodarz idzie karmić zwierzęta, które pomimo tak dostojnych gości muszą zostać nakarmione.