Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Krakowski lajkonik

Raz do roku, na ulicach Krakowa pojawia się tatarski najeźdźca. Jego barwny przemarsz ściąga tłumy widzów, którzy nie tylko nie próbują z nim walczyć, ale wręcz nie uchylają się przed razami jego buławy. Reportaż „Krakowski Lajkonik” jest próbą przybliżenia widzom genezy powstania tej wielowiekowej tradycji. Opowieść, o tym, jak zmieniała się na przestrzeni lat, w wypowiedziach historyków oraz jednego z najdłużej panujących Lajkoników, pana Zdzisława Dudzika. W reportażu zaprezentowano przygotowania do pochodu Lajkonika, od charakteryzacji i prób, aż po sam występ.