Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Naleco

W reportażu historia narodu łużyckiego i miasta Budziszyn. Naczelna organizacja muzyczna Domowina licząca już 60 lat, od 3 lat organizuje tu festiwale kultury łużyckiej. Festiwal trwał 10 dni, a występy odbywały się w centrum miasta w plenerze i salach koncertowych. Do Budziszyna zjechało się wiele zespołów ludowych z krajów socjalistycznych. Wystąpił tu także zespół ludowy Śląsk. W reportażu fragmenty występów zespołów ludowych, mamy także okazję wysłuchać fragmentu Oratorium Naleco (Wiosna) skomponowane w 1860 roku przez łużyckiego kompozytora Korla Awgusta Kocora.