Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Suita Lubliniecka

Suita lubliniecka, czyli naprzemiennie ułożone szybkie i wolne części taneczne, często rozszerzone o inne tańce, powstała z okazji 700-lecia miasta Lubliniec. Tańce te wykonuje Zespół Pieśni i Tańca „Halka”. Zespół powstał w 1948 roku, stara się, aby podtrzymać regionalne zwyczaje, pieśni i tańce. W materiale pokazane są piosenki i tańce regionu lublinieckiego. Zespół prezentuje tańce ludowe, śpiewa piosenki i przyśpiewki ludowe w różnych ujęciach krajobrazu wiejskiego, na tle fontanny, w parku.