Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Obrzędy wiosenne

Miały zapewnić ludziom przychylność wiosny, urodzaj ziemi, czy obronę przed złymi mocami. Na podłódzkiej wsi obrzędów wczesnowiosennych było wiele. Cześć z nich, jak chodzenie z gaikiem (małą sosenką, przystrojoną piórkami z białego pierza, szklanymi koralikami i jedwabnymi, żakardowymi wstążkami), czy chodzenie dziewcząt z pasyjką (harmonijką z kolorowego papieru rozpiętą na skrzyżowanymi ze sobą drewienkami symbolizującą słońce), jest już folklorystycznym reliktem, będącym jedynie przedmiotem zainteresowań etnografów. Inne, jak topienie Marzanny powoli odchodzi w zapomnienie. Reportaż Henryki Rumowskiej przedstawia rytuały związane z wiosną i Wielkanocą, a także towarzyszące im tańce i śpiewy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Anilana.