Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Pascha Chrysta. Łemkowska Wielkanoc

Przygotowania społeczności łemkowskiej do obchodów Wielkanocy, która odbywa się w obrzędzie prawosławnym. Pieczenie paschy, malowanie jajek, przygotowanie koszyka do święcenia pokarmów. Fragmenty liturgii wielkanocnej w cerkwi. Nabożeństwo i procesja paschalna. Wiersze łemkowskich poetów, Stefanii Trochanowskiej, Petro Murianki i Laco Samborskiego czytane przez Piotra Trochanowskiego. Pokazanie roli cerkwi na łemkowszczyźnie, która poza swym posłannictwem religijnym była zawsze dominującym ośrodkiem działalności społecznej i publicznej, wzmacniającej poczucie tożsamości narodowej.