Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Opolski jarmark

Reportaż z jarmarku na Opolszczyźnie połączony z obrzędami ludowymi m.in. topieniem Marzanny i noszeniem gaika. Na tle drewnianej zabudowy zagród i spichlerzy, prezentacja stoisk i wyrobów rzemieślniczych oraz wytworów twórców ludowych, rzeźbiarzy i wikliniarzy. Ponadto pasieki z typowymi dla Opolskiego ulami, stoiska cukiernicze, metaloplasyka. Stoiska garncarzy z donicami, dzbanami i garnkami. Kobiety malujące kroszonki. Wszystkim towarzyszą strażacy ze swym sprzętem oraz orkiestra dęta.