Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Barbara

Reportaż nawiązuje do imienia Barbary i tradycji barbórkowego, górniczego święta. Barbara - imię żeńskie, pochodzenia greckiego, rozpowszechnione za sprawą łaciny. Wywodzi się od przymiotnika barbaros oznaczającego barbarzyńcę, a ściślej od jego łacińskiego odpowiednika w rodzaju żeńskim barbara, co oznacza barbarzynkę, czyli cudzoziemkę. Wśród imion nadawanych nowo narodzonym dzieciom, Barbara zajmuje 47. miejsce w grupie imion żeńskich. Imię Barbara najbardziej rozpowszechnione jest na Śląsku, a największe splendory spływają na nią z racji górnictwa. Barbórka, Dzień Górnika, to tradycyjne święto górnicze, obchodzone w Polsce 4 grudnia, w dniu św. Barbary z Nikomedii, patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Piosenka o Barbarze.