Folklor, zwyczaje i sztuka ludowa - Wiśniowiańskie zielone świątki

Film z cyklu Zwyczaje i obrzędy. Okres Zielonych Świątek to czas wiosny, budzącej się przyrody i oczekiwania na lato. Film prezentuje zwyczaje wywodzące się z obrzędowości przedchrześcijańskiej, takie jak odczynianie uroku na zwierzętach domowych, które wyganiano ze stodoły na pastwisko czy palenie sobótkowych ognisk, śpiewy i tańce, nawiązujące do kultu płodności Słowian. Drużbowie weselni przy muzyce kapeli wiejskiej wyprowadzają starostów na wesele, zabawy chłopców pasących bydło, przyśpiewki związane z aktualną porą roku.