Historia współczesna - Czas przeszły, czas teraźniejszy

Na południu Niemieckiej Republiki Demokratycznej mieści się firma Budimeksu. Pod nadzorem polskich inżynierów powstają najnowocześniejsze urządzenia fabryczne. Nieopodal w Ilmenau znajduje się miejsce pamięci pomordowanych Polaków w latach 1939 - 1945. Dzięki polskim budowniczym powstał tu pomnik. W reportażu pokazano także miejsce pochówku polskich lotników Dywizjonu 300 w Berlinie Zachodnim, berlińskie więzienie Plotzensee, gdzie zginęło wielu Polaków oraz wiele innych miejsc pamięci, poświęconych pomordowanym podczas wojny. Wypowiedzi Niemców, którzy pamiętają lata wojny i oddają cześć pomordowanym.