Historia współczesna - Źli kombatanci

Materiał zrealizowany na terenie Śląskiego Okręgu Wojskowego podczas Krajowego Zlotu Kombatantów, podczas którego spotkali się kombatanci II wojny światowej – w tym żołnierze 1. i 2. Armii Ludowego Wojska Polskiego i kilkuset frontowych żołnierzy byłej 4. Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Jednym z gości honorowych obchodów był wiceminister obrony narodowej, generał broni Józef Urbanowicz, frontowy zastępca dowódcy 4. Pomorskiej Dywizji ds. politycznych, a także generał brygady Mieczysław Dachowski. W ramach Zlotu młodzi żołnierze mogli spotkać się i porozmawiać z weteranami wojennymi, m.in. z porucznikiem rezerwy Józefem Białym, który był żołnierzem 12. pułku piechoty i jako chorąży Sztandaru 4. Dywizji Piechoty uczestniczył w historycznej Defiladzie Zwycięstwa w Moskwie. Na zakończenie Zlotu, kombatanci i młodzi żołnierze uczestniczyli w odsłonięciu obelisku z tablicą pamiątkową, poświęconą poległym w walkach żołnierzom 4. Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego.