Historia współczesna - Nad Odrą

Opowieść o rzece Odrze i ludziach zamieszkałych na tych terenach. Historia bitwy rozegranej na przedpolach Cedyni 24 czerwca 972 roku między rycerzami Mieszka I, a wojskami margrabiego Hodona. Cedynia współczesna i zdjęcia archiwalne z 1945 roku, z forsowania Odry. Opowieść o osiedlaniu się ludzi po II wojnie światowej na terenach przygranicznych, na szlaku położonym między Cedynią a Świnoujściem. W reportażu wspomnienia kombatantów, pionierów, a także urokliwa panorama rejonów nadodrzańskich.