Historia współczesna - Wiec mieszkańców Wrocławia – 1969

Relacja z uroczystych obchodów na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu 24. rocznicy ponownego przyłączenia do Polski Ziem Zachodnich i Północnych. W materiale okolicznościowe przemówienie polityka z Biura Politycznego KC PZPR, Józefa Tejchmana, na temat sukcesów gospodarczych Dolnego Śląska oraz zagrożeń dla regionu, jakie stanowią – jego zdaniem – polityka kapitalistyczna i rewizjonistyczna RFN oraz innych krajów Zachodu. Wystąpienie Tejchmana jest silnie nacechowane prorosyjską propagandą socjalistyczną: podkreśla nierozerwalne więzi łączące Polskę ze Związkiem Radzieckim, gloryfikuje wysiłek klasy robotniczej pod przewodnictwem PZPR, a także wprowadza elementy agitujące za głosowaniem na Front Jedności Narodu w nadchodzących wyborach do Sejmu i Rad Narodowych.