Historia współczesna - Uczniowie

Wojenne wspomnienia świadków wydarzeń z okresu okupacji niemieckiej w Katowicach, w czasie II wojny światowej. Wspomnienia dotyczą wkroczenia wojsk niemieckich do Katowic, aresztowań Polaków i przeprowadzania egzekucji przez Niemców. Historia przedwojennej szkoły i edukacji podczas okupacji. Organizowanie konspiracji w Katowicach, wydawanie konspiracyjnego pisma „Ku wolności”, redakcja pisma i jego kolportaż. Fragmenty artykułów i odbiór społeczny pisma. Fotografie nazistów i zamach na Rudolfa Hessa w Katowicach.