Historia współczesna - Wywiad z Jarosławem Sienkiewiczem

Audycja z cyklu „Nasz dzień”. Wywiad z Jarosławem Sienkiewiczem, byłym przywódcą strajkowym górników, działaczem Solidarności, sygnatariuszem Porozumień Jastrzębskich. W rozmowie z redaktorem prowadzącym, Jarosław Sienkiewicz wyjaśnia wątpliwości i problemy dotyczące budowania niezależnych związków zawodowych, odbudowie zaufania i odpowiedzialności niezależnego związku, za losy ludzi, etapie tworzenia organizacji niezależnych związków zawodowych, wpływie związku na rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych kraju. Ponadto mówi o aktualnej sytuacji w Międzyzakładowej Komisji Robotniczej, rejestracji projektu statutu związku, liczbie członków związku w Jastrzębiu, kadencji we władzach organizacji związkowej, potrzebie zakładania struktur zawodowych i branżowych oraz strukturze podziału.