Historia współczesna - Postulaty robotników FSM

Audycja z cyklu „Nasz dzień”. Rozmowy komisji zakładowej Solidarności z dyrekcją Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach, o realizacji postulatów robotniczych. Wypowiedź członka komisji zakładowej Solidarność na temat żywienia załogi i stołówki zakładowej. Przedstawiciel Związku Zawodowego Solidarność podkreśla bardzo dobrą współpracę z dyrekcją przy realizacji dotychczasowych propozycji, która jest efektem burzliwych dyskusji i pójścia na kompromis. Członek Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej mówi o kłopotach lokalowych związku w mieście. Dyrektor FSM potwierdza współpracę i dobrą wolę obu stron. Przedstawiciel komisji zakładowej informuje o przystąpieniu do rozmów z dyrekcją i przedstawicielami Ministerstwa Przemysłu Maszynowego na temat postulatów, po strajku, który odbył się 29 sierpnia 1980 roku. Główne żądania dotyczą płac, polityki mieszkaniowej i socjalnej w zakładzie. Dyrektor wyraża opinię o podpisanym porozumieniu i poruszanych kwestiach. Rozmowę prowadzi redaktor Wojciech Domagała.