Historia współczesna - Huta Katowice – Solidarność

Rozmowa z Andrzejem Rozpłochowskim, przewodniczącym Zarządu NSZZ Solidarność Huty Katowice, na temat działalności związku. Dziennikarz pyta o: program NSZZ Solidarność, zakres działania, kogo reprezentuje, na czym polega praca Zarządu, stosunek związku do pracy huty i codziennych problemów kraju (A. Rozpłochowski odczytuje apel Solidarności do załogi Huty Katowice w sprawie organizacji pracy), stosunek Solidarności do Komitetu Obrony Robotników, działalność Kazimierza Świtonia, stosunek dyrekcji Huty do Solidarności, dotychczasowe osiągnięcia związku, stosunek NSZZ Solidarność do konstytucji PRL, akceptowanie przez związek kierowniczej roli PZPR.