Historia współczesna - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej – Barbórka 1980

Audycja z cyklu „TVP Katowice górnikom”. Felieton zrealizowany z okazji Barbórki, tradycyjnego święta górniczego, obchodzonego w dniu św. Barbary z Nikomedii – patronki dobrej śmierci i trudnej pracy. Filmowe migawki z Bytomia i Sosnowca, dokumentujące m.in.: odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Kopalni Węgla Kamiennego Dymitrow, życzenia dla górników przekazane przez przewodniczącego NSZZ Solidarność Lecha Wałęsę, fragment uroczystego nabożeństwa ku czci św. Barbary, wizytę górników z Kopalni Węgla Kamiennego Sosnowiec w przedszkolu.