Historia współczesna - Solidarność – wybory

Audycja z cyklu „Nasz dzień”. Relacja z drugiego etapu I walnego zebrania delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Śląska i Zagłębia, które odbyło się w hali sportowej Huty Baildon w Katowicach. Rozmowa z delegatami: Witoldem Zalewskim, Grzegorzem Opalą, Zygmuntem Barczykiem, Juliuszem Kleebergiem na temat organizacji zjazdu, wyborów do zarządu, kandydatach i porozumieniach na poziomie dzielnicy miasta czy podregionu.