Historia współczesna - Rozmowa z redaktorem Jackiem Snopkiewiczem

Audycja z cyklu „Nasz dzień”. Rozmowa z Jackiem Snopkiewiczem, delegatem Telewizji Polskiej na IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR. Dziennikarz podkreśla, że nadal jest reporterem. Tłumaczy, jak powinna wyglądać rola partii w środkach masowego przekazu i rola telewizji po zjeździe. Mówi o programach telewizyjnych poświęconych zjazdowi PZPR, podkreśla konieczność odzyskania wiarygodności i przedstawiania stanowiska obu stron. Zwraca uwagę na potrzebę dostępu programów regionalnych na antenę ogólnopolską i na utworzenie odrębnego pasma dla OTV Katowice.