Historia współczesna - Piąta Kolumna

Film dokumentalny o mniejszości niemieckiej w Polsce oraz działalności organizacji niemieckich na Śląsku, od wybuchu II wojny światowej. Historia mniejszości niemieckiej w Polsce, próba germanizacji ziem polskich po I wojnie światowej, tworzenie nowego ładu międzynarodowego, konflikty zbrojne niemiecko - polskie na Górnym Śląsku. Odbudowa państwa polskiego po II wojnie światowej, sytuacja mniejszości niemieckiej w Polsce, działalność organizacji niemieckich na Śląsku. Kształtowanie się niemieckich partii politycznych, postać Rudolfa Wiznera, przywódcy partii młodo niemieckiej i jej wpływy na obszarze Polski. Sprawy sądowe dotyczące działalności antypolskiej, próby odłączenia Górnego Śląska od Polski. Ilustracją filmu jest bogata ikonografia historyczna, zdjęcia z działań wojennych oraz materiały archiwalne z 1945 roku, kiedy Niemcy opuszczają Polskę.