Historia współczesna - Wywiad z Jarosławem Sienkiewiczem

Audycja z cyklu „Nasz dzień”. Wywiad z Jarosławem Sienkiewiczem, ekonomistą, byłym przywódcą strajkowym górników, działaczem Solidarności, sygnatariuszem Porozumienia jastrzębskiego. Działacz został wybrany na przewodniczącego Komitetu Strajkowego kopalni Borynia 29 sierpnia 1980 roku. Jako delegat tej kopalni wszedł do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS), działającego na terenie jastrzębskiej kopalni Manifest Lipcowy i został jego przewodniczącym. 4 września 1980 roku wraz z przedstawicielem rządu, Aleksandrem Kopciem, podpisał Porozumienie jastrzębskie, odnoszące się głównie do problemów społeczno – gospodarczych. W odpowiedzi na pytania redaktora, Jarosław Sienkiewicz wypowiada się o podpisaniu dokumentu dotyczącego działalności związkowej w kopalni „Manifest Lipcowy”, podpisanym porozumieniu między MKR a przedsiębiorstwami, dostępie do informacji załóg pracowniczych, przyczynach spadku ilości wydobywanego węgla oraz efektywności pracy górnika.