Historia współczesna - Kenkarciarki

Reportaż nawiązuje do ukazującego się na łamach „Echa Krakowa” cyklu publikacji „Kto znał, kto pamięta”. Opisywano w nich wojenne losy pracowników samorządu Krakowa zaangażowanych w wydawanie kenkart. Były to dowody tożsamości wystawiane Polakom przez władze niemieckie na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Bez kenkarty nie wolno było wyjść na ulicę, mieszkać i żyć. Dla osób ukrywających się przed okupantem, Żydów, wojskowych, konspiratorów była ona warunkiem funkcjonowania. Organizacje podziemne tworzyły specjalne komórki zajmujące się na wiele sposobów wykonywaniem fałszywych dokumentów. W czasie okupacji karano za to rozstrzelaniem lub wywózką do obozu koncentracyjnego