Historia współczesna - Zebranie strajkujących w MPK

Relacja z zebrania pracowników MPK. Odczytanie teleksu w sprawie załogi strajkującej na wybrzeżu. Informacja o uzgodnieniu podpisania porozumienia w sprawie postulatów robotniczych i zakończenia strajku. Załoga MPK zastanawia się, czy doszło do podpisania porozumienia i postanawiają kontynuować akcję strajkową aż do momentu otrzymania pewnej informacji. Wypowiedzi uczestników i ich rozmowa z redaktorem Krzysztofem Glondysem.