Historia współczesna - Westerplatte

Historia Westerplatte począwszy od XVIII wieku, poprzez bohaterską obronę w 1939 r. i historia Pomnika Obrońców Wybrzeża, opowiedziana przez historyka Andrzeja Januszajtisa, jednego ze współautorów pomnika Franciszka Duszeńkę oraz gdańskiego kamieniarza pracującego przy budowie pomnika. Doc. Andrzej Januszajtis opowiada o powstaniu Westerplatte w XVIII wieku, Twierdzy Wisłoujście, walkach na Westerplatte w czasach napoleońskich, początku wojny w 1939 roku. Historyk oprowadza młodych marynarzy po terenie dawnych walk, prezentuje wartownię nr 1, która ocalała, opowiada o jej przesunięciu o 70 metrów w głąb lądu, mówi o znaczeniu Westerplatte. Profesor Franciszek Duszeńko opowiada o budowie Pomnika Obrońców Wybrzeża, montażu i elementach składowych pomnika. Budowę pomnika wspomina też gdański rzeźbiarz - kamieniarz. Na koniec A. Januszajtis mówi o symbolice pomnika i jego znaczeniu w dzisiejszych czasach.