Historia współczesna - Solidarnosc V

Felietony filmowe na temat działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i sytuacji w kraju na początku lat 80.1. Rozmowa redaktora Tadeusza Mickiewicza z Lechem Wałęsą o rozmowach ze stroną rządową, sporach personalnych w Komisji Krajowej Solidarności, propozycjach związku na dzień 1 maja. 2. Ostatni rejs statku Sołdek. 3. Wywiad T. Mickiewicza (w przerwie obrad Krajowej Komisji Porozumiewawczej) z Januszem Onyszkiewiczem, Zbigniewem Bujakiem i Andrzejem Gwiazdą na temat pakietu spraw do rozmów przedstawicieli związku z rządem (kwestie praworządności, swobody wygłaszania poglądów, dostępu do środków masowego przekazu, realizacji wolnych sobót dla górników).