Historia współczesna - Solidarność IV

Materiał filmowy na temat działalności związku zawodowego NSZZ Solidarność i sytuacji w kraju w 1981 roku. Relacja z obrad I Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, które odbyły się po I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność, w Sali BHP w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Druga tura I Krajowego Zjazdu Delegatów zakończyła się 7 października 1981 roku. Rozmowy redaktora Tadeusza Mickiewicza z przewodniczącym związku Lechem Wałęsą i rzecznikiem Komisji Krajowej Markiem Brune na temat programu obrad i dyskusji wokół omawianych kwestii KK NSZZ Solidarność. Między relacjami z Gdańska felieton o sytuacji w regionie oraz o strajkach okupacyjnych na uczelniach w Trójmieście.