Historia współczesna - Westerplatte

Film o budowie i działalności Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, przygotowaniach do obrony półwyspu i o ataku na składnicę.
31 października 1931 roku ostatni mieszkańcy półwyspu opuścili Westerplatte. Rada Ligi Narodów przekazała Westerplatte Polsce w bezterminowe użytkowanie. Półwysep miał być miejscem wyładunku i magazynowania materiałów wojennych i wybuchowych. Rada Ligi Narodów określiła dokładnie ilu ludzi może tutaj przebywać. Zarówno kadra wojskowa jak i cywilna była bardzo dokładnie dobierana. W 1933 roku na Westerplatte został przydzielony Jan Kordel, który opowiada o budowie składnicy wojskowej. Polska załoga liczyła się z możliwością ataków przez stronę niemiecką. Wszelkie poczynania były obserwowane z gdańskiego portu, poza tym przeprowadzane były częste wizytacje. W dzień pozorowano ruchy, a pod osłoną nocy wykonywano ważniejsze prace. Polscy żołnierze starali się żyć normalnie, były imprezy i uroczystości, sport i rekreacja, a idący na przepustki do miasta byli uprzedzani o możliwości prowokacji przez Niemców. Wiele razy załogi Westerplatte zajmowały stanowiska bojowe, aby odeprzeć spodziewane ataki, od marca 1939 r. często rozbrzmiewały alarmy. O ostatnim dniu przed atakiem na Westerplatte i zawiadowcy stacji Wojciechu Najsarku, opowiada zbrojmistrz Leonard Piotrowski. 1 września 1939 roku, o godzinie 4:45 rozpoczął się atak na Westerplatte z morza, lądu i powietrza. Po siedmiu dniach, kiedy zabrakło amunicji, wody i lekarstw Polacy zaprzestali walki. Zginęło 15 polskich żołnierzy i prawie 300 Niemców. W 1945 roku hitlerowcy poddali się bez walki na Westerplatte.