Historia współczesna - Prymas Polski-Homilia cz.2

Homilia wygłoszona przez prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze 26 sierpnia 1980 r. W drugiej części prymas Polski mówi o potrzebie wolności zrzeszenia się grup zawodowych, o moralności zawodowej i sumienności w pracy, która jest źródłem doskonalenia osobowego oraz o etyce każdej grupy zawodowej. S. Wyszyński przypomniał, że wszyscy Polacy są odpowiedzialni za swój kraj, naród i rodzinę. Telewizja Polska po raz pierwszy wyemitowała homilię prymasa Stefana Wyszyńskiego.