Historia współczesna - Most, który stał się legendą

Historia mostu na rzece Kwai, na Tajlandii. Wspomnienia ludzi którzy przeżyli koszmar II wojny światowej na Tajlandii przy budowie mostu. Współczesna Tajlandia i życie codzienne nie przysłoniły wspomnień czasów wojny i tysięcy ludzi którzy zginęli przy budowie mostu. Most został odbudowany po wojnie i nadal pełni ważna role w komunikacji. W jednym z zachowanych baraków jest muzeum II wojny Światowej które pokazuje historie budowy i męczeństwa jeńców wojennych, utrzymywane są nadal cmentarze i pamiątki z tych wydarzeń. Miejsca pamięci i muzeum są osnową dla filmu: Most na rzece Kwai.