Historia współczesna - Walny Zjazd Solidarności

Relacja z I Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Małopolska, który odbył się w Tarnowie w dniach 10-12 lipca 1981 roku. Wzięło w nim udział 935 delegatów. Rezultatem obrad były uchwały, m.in. w sprawach zakresu działania i kompetencji władz, struktury organizacyjnej regionu. Przewodniczącym regionu został Wacław Sikora z Tarnowa. Wypowiedzi delegatów, przemówienia plenarne. Rozmowa z ustępującym szefem Małopolskiej Solidarności Mieczysławem Gilem na temat jego działalności związkowej, nowego etapu tworzenia NSZZ Solidarność, wyborów nowego zarządu oraz działaczy związkowych.