Historia współczesna - Wyższa Szkoła Morska

Relacja z pochodu pierwszomajowego i jego następstw dla studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Grupa studentów uczelni nie uczestniczyła w pochodzie, wskutek czego skreślono 11 osób z listy studentów. Problem odmiennego rozumienia zasad godnego reprezentowania uczelni w przestrzeni publicznej, w oczach władz uczelni, jak i studentów. Wypowiedzi studentów, którzy przekonują, że zachowali się z godnością, inni uważają, że powinni iść w zwartym szyku. Zdaniem rektora wszyscy są drużyną, a przez nieodpowiedzialne, jego zdaniem, zachowanie uczelnia ma złą opinię.